Student idzie do banku.

Z danych wynika, że tylko nieco ponad 2% studentów ubiega się o preferencyjny kredyt studencki. Mając na uwadze opłacalność tego kredytu, jest to doprawdy niewielka ilość. Dlaczego studenci boja się tej formy wsparcia? A może wynika to z ich niewiedzy? Spróbujmy rozjaśnić nieco temat kredytów studenckich.

Kto dostanie kredyt studencki?

Jak wskazuje sama nazwa tego produktu finansowego, przeznaczony on jest dla osób studiujących. Nie ma tu znaczenia, czy są to studia licencjackie, magisterskie czy doktoranckie, ani też tryb studiów dzienny, wieczorowy lub zaoczny. Student to student. Musi być jednak spełnione wymaganie co do wieku osoby składającej wniosek o kredyt. Kredyt można uzyskać do 25 roku życia.

Jakie wymagania należy spełnić?

Poza wspomnianym już wiekiem, należy jeszcze spełnić dwa wymagania. Po pierwsze, dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 2500,00 zł. Kwota ta jest systematycznie zwiększana aby coraz więcej osób miało możliwość skorzystania z tej formy pomocy.

Oprócz tego kredytobiorca musi przedstawić osobę, która poręczy jego kredyt. Musi to być ktoś z dobrą historia kredytową i odpowiednimi zarobkami, ponieważ na tej podstawie bank wylicza zdolność kredytową. Brak poręczyciela nie oznacza jednak, że kredyt nie zostanie przyznany. W trudnych sytuacjach student może wykorzystać poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, a osoby z terenów wiejskich mogą skorzystać z poręczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gdzie się udać?

Nie wszystkie banki udzielają studentom kredyty, dlatego też trzeba się zaznajomić z listą tych które mają w swej ofercie kredyt studencki. Obecnie wśród tych banków znajdują się: PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Tak więc do jednego z oddziałów powyższych banków należy się udać w celu złożenia wniosku.

Jakie dokumenty?

Poza wnioskiem, do banku kredytującego należy dostarczyć potwierdzenie dochodów jakie przypadają na jednego członka rodziny. Należy również przedstawić zaświadczeni z uczelni, które potwierdzi, że jest się osobą studiującą. W przypadku gdy rekrutacja jest w toku, wystarczy dokument potwierdzający udział w rekrutacji na daną uczelnię. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczyciel, tak więc musi on dostarczyć zaświadczenie o zarobkach od swojego pracodawcy. Dzięki temu bank będzie mógł sprawdzić jego zdolność kredytową.

Co z oprocentowaniem?

Kredyt studencki jest kredytem „wspomaganym” przez państwo, dzięki czemu można go uzyskać na bardzo korzystnych zasadach. Obecnie oprocentowanie kredytu to zaledwie 0,875%, czyli połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%. Trzeba także zaznaczyć, że banki pobierają dodatkowe opłaty np. za rozpatrzenie wniosku, albo przelew raty na konto w innym banku. Warto więc sprawdzić, który bank przedstawia najatrakcyjniejszą ofertę. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Przez ten dwu letni okres nie jest naliczane oprocentowanie. Poza tym na spłatę kredytu przewidziany jest okres dwukrotnie dłuższy niż okres jego wypłacania. Przykładowo więc, kredyt pobierany przez 5 lat należy spłacić w przeciągu 10 lat.

Kredyt studencki ma same zalety i warto korzystać z tak łatwo dostępnej oferty finansowej. Może on zdecydowanie poprawić jakość życia przez okres studiów, jak również pomóc w spełnianiu marzeń. Pozyskane w ten sposób pieniądze mogą być wykorzystane na dowolny cel, niekoniecznie związany ze studiami.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.